About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Enige tijd geleden werd een tweetal workshops gegeven over kwaliteit en ontzorging. Daarbij is informatie verstrekt over het voor iedereen wettelijk VERPLICHTE kwaliteitsstatuut en het FACULTATIEVE, maar door ons zeer aanbevolen Keurmerk Basis GGZ.
Alle relevante informatie is hieronder op een rijtje gezet. Dat doen we stapsgewijs. Is een en ander je toch niet helemaal helder, aarzel dan niet om ons even een mailtje te sturen. We nemen dan contact met je op om je vragen te beantwoorden.

Kwaliteitsstatuut (VERPLICHT voor alle zorgaanbieders)

In de bijlagen vind je de criteria waaraan je (ieder van ons) moet voldoen. Dit document heet “Format kwaliteitsstatuut vrijgevestigde incl. checklist”.

Om je bij het invullen behulpzaam te zijn, heeft Marleen Heijsteeg alle vragen beantwoord en daarbij de benodigde informatie toegevoegd. Zo zie je al snel welke vragen je al kan beantwoorden en welke acties je nog moet nemen. Zie hiervoor het document “VOORBEELD ingevuld kwaliteitsstatuut 2017_format vrijgevestigde [Marleen Heijsteeg]”.

Ondersteunend bij Kwaliteitsstatuut: Nza regels

Een aantal van de eisen waaraan in het Kwaliteitsstatuut wordt gerefereerd, maken onderdeel uit van de Nza-regelgeving. Om die Nza-eisen nog even op een rijtje te zetten, is een aantal documenten bijgevoegd die eventueel als voorbeeld kunnen dienen.

Wachttijden
Algemene Voorwaarden
Samenwerkingsafspraken intervisie en visitatie
Overzicht Zorgverzekeraars
Verklaring Kwaliteitsafspraken Psyzorg Hoflanden 2015-2016
Tarieven 2016
Privacyverklaring

Hieronder volgen de betreffende documenten:

Keurmerk Basis GGZ (FACULTATIEF, maar dringend aanbevolen)

Het aanvragen van het Keurmerk is facultatief, maar wordt door het bestuur sterk aanbevolen. Hoe meer leden van onze coöperatie over het Keurmerk beschikken, hoe beter. Het verkrijgen van het Keurmerk brengt weliswaar jaarlijks kosten met zich mee, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door de hieraan gerelateerde hogere vergoedingen (door de participerende verzekeraars). Effectief ga je er dus financieel op vooruit.
In de bijgevoegde “Factsheet Keurmerk Basis GGZ 2017” staat de procedure voor het aanvragen van het Keurmerk omschreven.
Voor het aanvragen is het bijgevoegde document “Verklaring leden Psyzorg Hoflanden Keurmerk Basis GGZ 2017” nodig.

Tenslotte hebben we de presentatie die tijdens de workshops door Marleen is PPTgegeven, bijgevoegd. Klik hiervoor op de afbeelding (download start automatisch). Sommige teksten zijn alleen bedoeld als voorbeeld. Je kunt deze teksten aanpassen aan je eigen specifieke situatie en werkwijze. Lees ze daarom nauwgezet door voordat je teksten kopieert.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren