About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Verklaring kwaliteitsafspraken

Regelmatig komt naar voren welke administratieve druk de leden ervaren bij het contracteren met (de meeste) verzekeraars. Om het onze leden gemakkelijker te maken, is een ‘Verklaring kwaliteitsafspraken’ opgesteld. In dit document, geschikt om te worden geüpload bij het contracteren, wordt gerefereerd aan de kwaliteitsafspraken zoals deze tussen Psyzorg Hoflanden (en daarmee onze leden) en de diverse ketenpartners zijn gemaakt. De in het document genoemde overeenkomsten worden aan de contactpersonen bij zorgverzekeraars aangeboden en zijn daarnaast voor zorgverzekeraars op aanvraag beschikbaar bij onze secretaris. De verklaring zal worden geactualiseerd, indien er nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Het document heeft de jaren 2015-2016 in de titel staan, maar is per heden volledig actueel.

Hier volgt het te uploaden document: Verklaring kwaliteitsafspraken 2015-2016

Afspraken intervisie en visitatie

In het kader van de contractering met VGZ vraagt deze verzekeraar (i.v.m. de kwaliteitspunten) om de volgende documenten:

 1. Document intervisie en visitatie (PDF)
 2. Document kleinschalige samenwerking GGZ-huisartsen en/of
 3. Document regionale samenwerking GGZ – huisartsen (PDF)

Met dank aan initiatiefneemster Helma Winkler is onderstaand een modeldocument ‘Samenwerkingsafspraken intervisie en visitatie’ opgenomen. Intervisiegroepen kunnen dit model aanvullen met de gegevens van de intervisiegroepsleden, waarna het als pdf kan worden opgeslagen en geüpload voor contractering met VGZ.

Ter toelichting: in de ledenbijeenkomsten is onder meer gesproken over het binnen de intervisiegroepen (op vrijwillige basis) bespreken van spiegelinformatie zodra deze door de SBG beschikbaar wordt gesteld. Het bestuur en de aanwezige leden toonden zich hier unaniem een warm voorstander van.

Modeldocument Samenwerkingsafspraken intervisie en visitatie

De samenwerking met huisartsen blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst met de SHG d.d. 16-07-2015 (inzake onder meer casuïstiekbespreking, consultatie, voorlichting, scholing) en de samenwerkingsovereenkomst met SHOP d.d. 31-08-2015 (inzake onder meer casuïstiekbespreking, consultatie, voorlichting, scholing). De beide overeenkomsten zijn hieronder als pdf opgenomen. Meezenden met het document Samenwerkingsafspraken is niet wenselijk. Wij adviseren om de aan het begin van deze pagina genoemde Verklaring kwaliteitsafspraken mee te zenden. Daarin wordt immers verwezen naar bedoelde overeenkomsten.

Kwaliteitsafspraken met ketenpartners zoals opgenomen in samenwerkingsovereenkomsten

Voor de contractering zijn onderstaande overeenkomsten van belang, waarin samenwerking en kwaliteitsafspraken met de ketenpartners centraal staan.

 1. Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /ZEL /GGZ Delfland d.d. 30 juli 2014 (onder meer gezamenlijke intervisie, gratis consultatie psychiater, voorlichting, scholing en verdere ontwikkeling ketenzorg)
  Psyzorg Hoflanden – ZEL – GGZ Delfland
 2. Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /SHOP (Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie, als projectorganisatie van de Huisartsen Kring Haaglanden) d.d. 31 augustus 2015 (onder meer inzake samenwerking m.b.t. goed functionerende ketenzorg, samenwerking bij verdere implementatie verwijsmodel, consultatie, casuïstiekbespreking, voorlichting en scholing)
  SHOP overeenkomst consultatie d.d. 31 aug 2015
  SHOP samenwerkingsovereenkomst d.d. 31 aug 2015
 3. Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /SHG d.d. 16 juli 2015 (inzake onder meer casuïstiekbespreking, consultatie, voorlichting, scholing)
  Psyzorg Hoflanden – SHG [Stichting Haagse Gezondheidscentra] d.d. 16 juli 2015
 4. Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /ZEL /LHV Huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland d.d. 13 oktober 2014 (onder meer inzake samenwerking m.b.t. goed functionerende ketenzorg, casuïstieksamenwerking bij verdere implementatie verwijsmodel, consultatie, casuïstiekbespreking, voorlichting en scholing)
  Psyzorg Hoflanden – LHV-kring – ZEL-ELO oktober 2014

Voor wie meer wil weten over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten, worden deze hierboven voor de leden ter inzage gegeven. Het is alleen niet de bedoeling dat deze worden geüpload of op andere wijze aan derden worden verstrekt. Eventuele vragen over deze overeenkomsten en hun inhoud kunnen worden gericht aan de secretaris van het bestuur. Zo kunnen wij het overzicht bewaren in de contacten met zorgverzekeraars. Heb je nog vragen over de samenwerkingsafspraken? Stel ze gerust!

Organisatie Psyzorg Hoflanden

Statuten – vastgestelde wijziging – december 2015
Huishoudelijk reglement – dec 2015
organigram

Verwijzing

Format verwijsbrief NHG – jan 2015
Verwijshulp 3 1 – def
DWO NWN Afspraken verwijzing en informatie-uitwisseling – aug 2014-1