About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Interview Jacqueline Lansbergen, praktijkhouder Psychologenpraktijk Lev

“Samenwerken en overleg met collega’s vind ik heel inspirerend en kan letterlijk een last van de
schouders nemen.”

Wat is de reden dat je als vrijgevestigde psycholoog bent gaan werken?

Jaren geleden werkte ik samen met mijn collega Anne Vlietstra binnen een tweedelijnsinstelling met de doelgroep “vrouwen met een kinderwens”. Anne had deze zorg opgezet met haar contacten bij de fertiliteitspoli in Voorburg. Toen na een reorganisatie niet langer plaats was voor deze doelgroep besloot Anne de zorg voor te zetten in een eigen praktijk. Zij nodigde mij uit met haar mee te gaan en dat heb ik gedaan. Naast deze overweging wilde ik graag de opleiding tot psychotherapeut volgen, waarvoor de opleidingsplaatsen dungezaaid zijn. Ik heb met veel hulp van Anne en haar contacten een opleidingsplaats opgezet en ben inmiddels psychotherapeut. Helaas werd Anne een aantal maanden na de start van de praktijk ziek en zij is overleden. Dat was een enorme klap. We hadden enorm plezier in het vormgeven van de zorg die we voor ogen hadden, en die energie viel met haar weg. Dankzij mijn collega Kosse Jonker en zoveel anderen is dat weer terug en is de praktijk gegroeid, precies zoals Anne dat voor ogen had.

Je werkt met een brede doelgroep. Vanuit welke visie werk je?

Ik zie mijn werk niet zozeer als gericht op een brede doelgroep. Ik werk vanuit de psychodynamische visie dat mensen door uiteenlopende redenen kunnen vastlopen in copinggedrag, dat eerder effectief was, maar nu niet meer en waardoor nu symptomen ontstaan. Wanneer je de redenen neemt als uitgangspunt, dan zie je wellicht verschillende groepen. Ik kijk echter liever naar de coping en op welke wijze deze voor mensen is gaan tegenwerken. Dat helpt mij om niet op basis van een doelgroep al dan niet therapie te starten, maar op basis van mijn inschatting of ik client kan helpen met de onderliggende problematiek. Zo niet, dan verwijs ik door.

Hoe komt jouw visie tot uiting in je behandelingen?

Als startpunt van het contact werk ik met kortdurende psychodynamische therapie, ISTDP. Samen met de client kijk ik wat er past bij de hulpvraag. Daarin passen we naast ISTDP bijvoorbeeld CGT, EMDR en AFT toe.

Je hebt een grote praktijk met meerdere psychologen. Hoe waarborg je de kwaliteit van de
behandelingen?

Praktijk LEV is een groepspraktijk waar we allemaal vrijgevestigd therapeuten zijn en naast elkaar werken, er is geen ‘eigenaar’ of dienstverband. We stemmen af door intervisie. Dat is een logistieke uitdaging omdat we allemaal hard werken en op verschillende dagen. In de huidige tijd lossen we dit op via beeldbellen.

Als jij het voor het zeggen had, wat zou jij als eerste veranderen aan de wijze waarop de GGZ is ingericht ?

Naar mijn mening, zou het zinvol zijn om meer nadruk te leggen op vroegtijdige onderkenning van problematiek en zou ik de behandeling daarvan betaalbaar maken. Daarmee kan behandeling veel kortdurender en met minder leed bij de patienten. Nu kunnen we vrouwen en mannen met klachten, die bijvoorbeeld ontstaan uit de onvervulde kinderwens, pas helpen binnen de GGZ wanneer de problemen al zo zijn opgelopen dat zij dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Of wanneer hun sociale contacten onder druk staan. Herstel en reintegratie is een veel kostbaarder traject, psychisch en maatschappelijk gezien. Dit geldt uiteraard ook bij dreigende uitval op werk door andere oorzaken. ​

Hoe behoud jij je motivatie voor je werk?

Samenwerken en overleg met collega’s vind ik heel inspirerend en kan letterlijk een last van de schouders nemen. Daarnaast volg ik met regelmaat workshops, cursussen en opleidingen. Dit biedt een mogelijkheid om nieuwe collega’s te ontmoeten en intervisie en supervisie binnen dat specifieke theoretische kader te krijgen. Vrije tijd schiet er wel steeds meer bij in, punt van aandacht.​

Waarom vind je het belangrijk om bij Psyzorg Hoflanden aangesloten te zijn?

Ik wil graag mijn netwerk verbreden. Zoals gezegd kan ik bij problematiek van de client ook moeten besluiten dat ik daar niet de aangewezen behandelaar voor ben. Dan is het prettig voor mij en voor de client wanneer ik binnen een goed netwerk van collega’s vlot kan doorverwijzen.

Hoe zou jij de kracht van de vrijgevestigde psychologen omschrijven?

Als vrijgevestigd psycholoog kan ik dichter bij de vraag van de patiënt blijven. Vaak is er sprake van meerdere meer of minder samenhangende hulpvragen die kunnen worden aangepakt. Binnen een instelling zal eerder naar een volgende afdeling worden verwezen waar een client opnieuw start na vaak een nieuwe wachttijd. Nu kan ik dat in eigen hand houden.

Geef een reactie